Sömnadsgalleri

Några bilder på tidigare sömnadsprojekt.